Punësimi i shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi, tani pa leje pune

Postuar në 10 Maj, 2019 16:34

Qeveria shqiptare ka vendosur në mbledhjen e sotme lehtësimin e procedurave të punësimit në territorin e Shqipërisë të shtetasve malazenë dhe maqedonas që janë të kombësisë shqiptare. Me propozim të ministrit të Financave dhe Ekonomisë qeveria ka sanksionuar:

Përjashtimin nga detyrimi për pajisje me leje pune apo certifikatë regjistrimi në punë, për shtetasit e Malit të Zi dhe të Maqedonisë së Veriut, të përkatësisë etnike shqiptare, që janë me qëndrim të ligjshëm në territorin e Republikës së Shqipërisë. Këta shtetas gëzojnë të drejtën e punësimit e të vetëpunësimit, sikurse edhe shtetasit shqiptarë, përjashtuar rastet kur punësimi lidhet posaçërisht me pasjen e shtetësisë shqiptare, sipas legjislacionit në fuqi.

Deklarimi për punësimin e shtetasve, sipas përcaktimit të pikës 1, të këtij vendimi, bëhet në zyrën përkatëse të punësimit nga vetë shtetasi apo nga punëdhënësi i tij

thuhet në njoftim.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.