Të ardhurat buxhetore: 5 % më shumë se vjet, 20 % më shumë se parvjet, 4 % më pak se parashikimi

Postuar në 11 Shtator, 2015 11:47

Nga të dhënat e fundit të Thesarit të Shtetit, rezulton se të ardhurat buxhetore gjithsej për periudhën janar – gusht ishin 248 miliardë lekë të rinj. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, rritja është 5 %. Krahasuar me dy vjet më parë, rritja është 20 %. Ndërkohë, krahasuar me parashikimin në fillim të vitit, realizimi është 4 % më pak.

Të ardhurat tatimore, të cilat përbëjnë 9/10 e të ardhurave buxhetore gjithsej, ishin në nivelin 224 miliardë lekë të rinj. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, rritja është 4 %. Krahasuar me dy vjet më parë, rritja është 19 %. Ndërkohë, krahasuar me parashikimin në fillim të vitit, realizimi është 6 % më pak.

Re.Pu.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.