zeri kadastral

Ligji i pronave, Gjykata Kushtetuese zhvlerëson "zërin kadastral fillestar" si kriter kompensimi për 26 mijë dosje

Postuar në 09 Nëntor, 2016 17:38

Dy pika të ligjit “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave” janë gjetur në shkejle nga Gjykata Kushuetuese e cila ka vendosur shfuqizimin e tyre. Bëhet fjalë për pikën 3 dhe 5 të nenit 6 të këtij ligji, që detyron pronarët që kanë përfituar vendim kthimi dhe kompensimi nga Agjencia  t’i kthejnë shtetit diferencën e  vlerës monetare, pas llogaritjes me formulen e re qe bazohet ne zërit kadastral që toka ka pasur në kohën e shpronësimit. 

Subscribe to RSS - zeri kadastral