Ndahet nga jeta albanologu Eric P Hump

Postuar në 18 Shkurt, 2019 13:27

Ndahet nga jeta në moshën 99-vjeçare albanologu Eric P Hump. Gjuhëtar indoeuropeist, ballknolog dhe njohës i albanologjisë, ish-anëtar i jashtëm i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Kosovës, Eric P Hamp ka lënë pas një sërë artikujsh e studimesh në fushën e gjuhësisë. 

Një biografi e shkurtër e Eric P Hump
Eric P Hamp u lind në SHBA në vitin 1920. Ai ishte një nga indoeuropeistët më të shquar të shekullit XX. Gjuha shqipe ka qenë me fat që fitoi vëmendjen e këtij studiuesi të përmasave botërore qysh në fillimet e jetës së tij shkencore, me kërkimet dialektologjike në ngulimin arbëresh të Vaccarizzo-s, që u bënë shkas për të mos e ndarë më shqipen gjatë gjithë jetës në punën e tij shkencore. 
Megjithëse për një kohë të gjatë Eric P Hamp dhe studiuesit shqiptarë në Tiranë nuk kishin mundësi për kontakte të drejtpërdrejta, vepra e tij gjithnjë është njohur e vlerësuar. I vlerësuar para së gjithash për kontributet në albanologji, pas viteve 1991 ai u pranua anëtar i jashtëm i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe po ashtu edhe anëtar i jashtëm i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. 

Eric P Hamp ka një karrierë të gjatë universitare dhe akademike, si profesor në Universitetin e Çikagos dhe si i ftuar për ligjërata shkencore në shumë universitete të botës, duke përfshirë katedrat e albanologjisë në Mynih, në Kozencë, në Palermo e gjetiu. Ai mban titullin “Profesor Emeritus”. 
Eric P Hamp është marrë veçanërisht me studimin e gjuhëve të vogla, në kuadër të studimeve krahasimtare në rrafsh indoeuropeistik. Sa i takon gjuhës shqipes, ai ka shkruar një varg artikujsh për etimologji fjalësh të rralla të saj, për fonetikën historike, për numërorët e shqipes, për vendin e shqipes në rrethin e gjuhëve indoeuropiane e për marrëdhëniet e shqipes me mesapishten, për tiparet ballkanike të gjuhës shqipe dhe sidomos për të folmen shqipe të diasporës arbëreshe dhe arvanitase. Kontributet më të rëndësishme të tij janë botuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës në librin “Studime krahasuese për shqipen”. 

Vepra të tjera të tij në albanologji janë: 
1. “On the Arvanitika dialects of Attica and Megarid” (“Të folmet arvanitase të Atikës dhe të Megaridës), 1961; 
2. “The Albanian dialect of Mandres” (“E folmja shqipe e Mandrës”), 1965;
3. “Il sistema fonologico della parlata di Vaccarizzo Albanese”, Kozencë - Rende (“Sistemi fonologjik i së folmes së Vakaricit”), 1993; 
Përveç artikujve për probleme të veçanta të shqipes, ka shkruar dhe studime përgjithësuese, si “The position of Albanian” (“Vendi i shqipes”), botuar në “Ancient Indo-European dialects” (1966) dhe “Albanian” (“Shqipja”), botuar në “Current Trends in Linguistics”, vëll. 9, 1972. 
Disa nga veprat më të njohura të Eric P Hamp-it në indoeuropeistikë janë: 
1. “Toward the history of Slavic scholarship”, në Slovene Studies”, 1993; 
2. “Indo-European o-grade deverbal thematics in Slovene”, në “Slovene Studies 10/1, 1988;
3. “On the survival of Slovene o-grade deverbal thematics in Resian”, në “Slovene Studies”, 10/2, 1989;
4. “Chronological marriage patterns in Resia”, në ”Slovene Studies” ,10/2, 1989.
5. “On the Indo-European origins of the retroflexes in Sanskrit”, në ”The Journal of the American Oriental Society, October 21, 1996;
6. “Mabinogi and Archaism”, në “Celtica” 23, 1999.

Comments

Submitted by Anonymous (not verified) on

Dhe cfare eshte perkthyer ne shqip? Kemi gjith'ata shqiptare patriote qe e hedhin anglishten ne toke. A e ka marre mundimin ndonjeri prej tyre te sjelle nje liber te Hampit ne shqip?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.