ra

Kryeministri duhet të propozojë veten për ministër të Brendshëm

Postuar në 06 Nëntor, 2018 22:03

Sot Shqipëria nuk ka një ministër të Brendshëm. Në krye të saj me kompetenca të cunguara që nuk ka kaluar në Presidencë. Lidhur me këtë fakt, juristi Jordan Daci ka deklaruar sot në një intervistë të për Top-Channel se:

Rezerva kushtetuese i ngarkon ministrit dhe vetëm ministrit disa kompetenca të caktuara. Asnjë zëvendës, qoftë me autorizim apo delegim nuk mund ta bëjë një gjë të tillë. Për më tepër që delegimi i kompetencave nënkupton një periudhë krejtësisht kalimtare, të kufizuar në kohë dhe në veprime

Subscribe to RSS - ra