zvicerian

Census në 2020, regjistrim nga e para i popullsisë

Postuar në 20 Maj, 2018 10:09

Shqipëria do t'i nënshtrohet një tjetër Censusi të popullsisë dhe banesave. Anketimi do të kryetë vitin 2020 dhe të dhënat që do të dalin prej tij do të hidhen në një regjistër elektronik i cili më pas do të përpunojë çdo vit numrin e popullatës për njësitë vendore, edukimin e tyre apo gjendjen ekonomike. 

Zhvillimi i këtij modeli do të bëhet sipas atij zvicerian, shtet i cili vite më parë është përballur me të njëjtat problematika si Shqipëria. Drejtori i Statistikave të këtij shteti shpjegon për televizionin Klan sesi është aplikuar ky model ne vendin e tij.

Subscribe to RSS - zvicerian