Stephen Schwartz

Tradhëtimi i parimeve demokratike nga OSBE-ja

Postuar në 15 Mars, 2019 14:20

Çfarë është Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë? Shumica e amerikanëve nuk kanë dëgjuar për të dhe s’ka dyshim se këtu hyn edhe Trump. Në ndryshim nga NATO-ja me 29 anëtarë të cilën Trump e përçmon, OSBE-ja ka 57 anëtarë bazuar në një përkufizim të vagullt të Europës. Po ashtu, në ndryshim nga NATO-ja që ka selinë qendrore në Bruksel(me BE-në), OSBE-ja operon nga Vjena në Austri. NATO-ja bën bashkë demokracitë, për të cilat Trump ka mospërfillje.

Subscribe to RSS - Stephen Schwartz