Rrjeti Europian për Kujtesën dhe Solidaritetin

Pakti Molotov-Ribbentrop: preludi apo nisja e Luftës së Dytë Botërore?

Postuar në 26 Gusht, 2020 21:26

 

Rendi i prodhuar nga fituesit e Luftës së Dytë Botërore nuk po pranohet më si legjitim. Dhe kontestimi ndonëse ka kohë që ka nisur (Ernst Nolte me librin e tij për totalitarizmat) tanimë ka zënë vend si pikëpamje dominuese për revizionimin e historisë. Problemi me historinë është se ai është përherë politik dhe nuk mbetet ngushtësisht një rrëfim i ftohtë i së vërtetës. 

Subscribe to RSS - Rrjeti Europian për Kujtesën dhe Solidaritetin