rinia

60% e të rinjve duan të ikin. Pesimizmi është bërë dominues në vetëm 4 vjet

Postuar në 22 Tetor, 2015 19:32

Edhe sikur të marrim të mirëqenë intepretimet statistikore të qeverië për ekonominë dhe situatën në përgjthësi, gjendja sërish nuk është e mirë. Kjo sidomos për një fakto përcaktues nga i cili rrjedhin të gjitha: klima e besimit në shoqëri. Kjo klimë ka shenjën minus prej kohësh, por kur ikja kaplon si dëshirë një pjesë të madhe të rinisë, atëherë situata është vërtet keq.

Parku “Rinia” rikthehet në administrimin e Bashkisë së Tiranës

Postuar në 10 Tetor, 2015 17:58

Qeveria shqiptare ka vendosur t’i kthejë Bashkisë së Tiranës “Parkun Rinia”. Me një vendim të datës 30 shtator, qeveria ka shfuqizuar një vendim të vitit 2009, që ia kalonte mjedisin në fjalë Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit. “Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 121, pika 1, e 124, pika 1, të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999, “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme, Këshilli i Ministrave VENDOSI: 1.

Pages

Subscribe to RSS - rinia