Prodhuesit

Çmimi për energjinë nga HEC-et, prodhuesit pa garanci për investimin

Postuar në 16 Nëntor, 2016 22:27

Shqetësimit të investitorëve në sektorin e energjinë e rinovueshme për garancitë kontraktuale që lidhen me çmimin e shitjes së energjisë Ministria e Energjisë iu përgjigj me sqarimim se do të ketë një trajtim të veçantë pёr të gjithë prodhuesit ekzistues me përparësi të energjive të rinovueshme, duke garantuar blerjen e energjisë për gjatë gjithë kohëzgjatjes së kontratës, me anë të një çmimi i cili siguron vetëshlyerjen e plotё tё impiantit

Subscribe to RSS - Prodhuesit