pnas

Shkenca dhe ngacmimet seksuale në arsimin e lartë - rasti i SHBA*

Postuar në 03 Shtator, 2020 01:44

 

Ngacmimet seksuale janë të shumta në botën akademike. Kjo del nga një raport i vitit 2018 i botuar nga Akademitë Kombëtare të Shkencave, Inxhinierisë dhe Mjekësisë. Si anëtarë të komitetit që është autor i këtij raporti, ne ua kemi paraqitur gjetjet e tij kolegjeve dhe universiteteve në të gjithë vendin(në SHBA). Ka qenë kënaqësi të shohësh kaq shumë udhëheqës që duan të adresojnë ngacmimet seksuale në institucionet e tyre. Por, strategjitë që shumë nga këta udhëheqës po ndjekin, thjesht nuk funksionojnë.

Studimi në SHBA: Pozicionet e larta në punë, njësoj të arritshme, por më pak të dëshirueshme nga femrat

Postuar në 11 Tetor, 2015 15:12

PNAS publikon një studim bazuar mbi sondimin konkret në SHBA, sipas të cilit ndonëse promocioni në fusha të ndryshme, perceptohet njësoj i arritshëm, është më pak i dëshirueshëm nga femrat sesa nga meshkujt. Kjo pasi siç thuhet në studim, femrat perceptojnë se me rritjen në karrierë do të ketë më shumë pasoja negatigve, çka i bën ato më pak të angazhuara. “Vihet re një diferencë e madhe dhe e qëndrueshme gjinore në qëllimet kryesore të njerëzve.

Subscribe to RSS - pnas