masat oer buznesin

Burg për kuponin tatimor,Totozani: Duhen politika të reja sociale, jo ashpërsim i kodit penal

Postuar në 10 Nëntor, 2015 12:58

Avokati i Popullit i ka dërguar disa mendime dhe sugjerime Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, mbi projektligjin për ashpërsimin e penaliteteve për biznesin.
Në ndryshimet e dispozitave aktuale të Kodit Penal duket qartë një ashpërsim lidhur me llojet e dënimit dhe masat e dënimit me burgim, faktit që sipas Avokatit të Popullit nuk përbën shqetësim masa e butë e dënimit për veprat penale, por moszbatimi i ligjeve nga strukturat ligjzbatuese.

Subscribe to RSS - masat oer buznesin