Kredite

Lexoni çdo faqe të kontratës kur merrni kredi*

Postuar në 03 Korrik, 2017 10:08

Familja Bozhiqi paditi një bankë të nivelit të dytë dhe shoqërinë përmbarimore për pavlefshmëri kontrate kredie bankare dhe rrëzim të një urdhëri ekzekutimi. Për fat ata i kishin ruajtur faturat dhe dokumentet që vërtetonin pagesat.

Banka ku familja Bozhiqi, nga Elbasani,  kishte marrë kredinë në përfundim të saj e kishte transferuar atë tek një tjetër kredidhënës dhe ky i fundit i kërkoi qytetarëve të shlyenin sërish të njëjtën shumë.

Bashkia e Tiranës premton 2000 kredi të buta nisur nga viti që vjen

Postuar në 01 Shtator, 2016 13:01

Bashkia e Tiranës hyn në fushatë elektorale me një ofertë të hapur me natyrë sociale. Kryetari i saj, Erjon Veliaj, ka premtuar 2000 kredi të buta, gjatë inaugurimit të konviktit të shkollave elektrike “Gjergj Canco”.

Më të penalizuarit nga bankat

Postuar në 08 Mars, 2016 18:54

Shqiptarët janë shumë të ekspozuar dhe të penalizuar nga politikat që ndjekin bankat për kredidhënien. Një raport i Autoritetit të Konkurencës sjell në vëmendje se diferenca mes normës së interesit të kreidve dhe atyre të depozitave është më e larta në rajon dhe arrin në 7.3%.

600 milionë euro kredi e pakthyeshme, qeveria me plan veprimi për ristrukturimin ose falimentin e 35 kompanive të mëdha

Postuar në 26 Shkurt, 2016 13:27

Qeveria shqiptare në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë do të ketë në fund të muajit mars një plan veprimi për 35 korporatat të cilat bartin 65% të kredive me probleme. Qeveria ka bërë të ditur para FMN-së se plani parashikon ristrukturim ose falimentim. “Me asistencën teknike të Bankës Botërore dhe FMN-së, Ministria e Drejtësisë do të paraqesë ligjin e ri falimentimit në parlament deri në fund të qershorit 2016. Ai do të përfshijë praktikat më të mira ndërkombëtare, me të cilin do të lejojë miratim të përshpejtuar të riorganizimit të planeve.

57 milionë euro rritja e borxheve të vonuara në banka

Postuar në 13 Janar, 2016 10:59

Në muajt tetor-nëntor të 2015-s është konstatuar një rritje e fortë me 57 milionë euro e huasë nga 30 deri në 90 ditë vonesë, duke reflektuar faktin se dhe individë, apo dhe biznese, që deri tani kishin pasur të ardhura të mjaftueshme për të shlyer kreditë, tashmë po fillojnë të ndihen në vështirësi…
Ndërsa kreditë me probleme në total shënuan rënie në nëntor, duke zbritur nën 20% për herë të parë që nga fundi i 2011-s, një tjetër tregues po kthehet në shqetësues.

Subscribe to RSS - Kredite