komiteti i helsinkit

Kriteret për juristin e KLP-së nga shoqëria civile, shumë të vështira për t'u përmbushur

Postuar në 10 Dhjetor, 2017 16:40

Bllokimi i konstituimit  të Këshillit të Lartë të Prokurorisë për shkak të mungesës së kandidaturave nag shoqëria civile, duket se vjen edhe si pasojë e kritereve të forta të vendosura. Sipas drejtueses ekzekutive të Komitetit të Helsinkit, Erida Skëndaj, kërkesat për jurist që janë vendosur në këtë drejtim janë shumë vështirë që të arrihen nga kandidatët. Sipas saj një pjesë e mirë e kërkesave të vendosura janë përmbushur, por nuk është arritur p.sh përfshirja për pesë vite në shoqërinë civile.

Komiteti i Helsinkit: Dëbimi i banorëve të Shkozës është i paligjshëm

Postuar në 22 Shtator, 2017 09:03

Dëbimi i banorëve të Shkozës nga shtëpitë e tyre është i jashtëligjshëm. Kështu shprehet drejtoresha e Komitetit Shqiptar të Helsinkit Erida Skëndaj. Sipas saj, Shqipëria ka ratifikuar konventën e OKB-së që nuk lejon dëbimin e qytetarëve të sajë nga banesat e tyre qofshin ata me dokumente të rregullta apo edhe të parregullta.

TemaTv

Rrëzohet kërkesa e Komitetit të Helsinkit. Dekriminalizimi heq edhe të drejtën e votës

Postuar në 18 Prill, 2017 20:39

Gjykata Kushtetuese ka hedhur poshtë një kërkesë ankimim të Komitetit Shqiptar të Helsinkit që lidhet me nene të caktuara të ligit për dekriminalizimin, zyrtarisht ligji nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, të ndryshuar”.

http://www.gjk.gov.al/web/NJOFTIM_P_R_MEDIAN_1430_1-1.php

Subscribe to RSS - komiteti i helsinkit