kodi i procedures penale

A i përshtatet sistemit akuzator Kodi i Procedurës Penale?

Postuar në 08 Korrik, 2018 13:08

Si në vendin tonë, ashtu dhe në vendet e tjera, në fushën e drejtësisë ekziston fakti se literatura juridike dhe praktika gjyqësore njeh dy lloj sistemesh: Sistemin akuzator dhe sistemin inkuizitor. Secili nga këta dy sisteme ka individualitetin e vet, parimet e veta, mënyrën e funksionimit, dhënien e drejtësisë si dhe pozicionin e kompetencat ligjore të secilit organ dhe palë që e përbëjnë atë. Në vitet para 1990-s, në vendin tonë vepronte sistemi inkuizitor, ndërsa me ndryshimin e atij sistemi dhe ardhjen e demokracisë u vendos sistemi akuzator.

Ndryshimi/Nuk rishikohen vendimet e pafajësisë. Meta dhe Basha amnistohen përjetësisht

Postuar në 02 Prill, 2017 13:03

Kodi i Procedurës Penale ka ndryshuar në nenin 449, pika 2, duke hapur praktikisht rrugën e një amnistie për çdo gjë.  Ndryshimi i iniciuar nga disa deputetë të shumicës, parashikon pamundësinë e rishikimit të vendimeve të pafajësisë. 

Ndryshimi: 

Subscribe to RSS - kodi i procedures penale