ekspert

Informaliteti, si bëhet evazioni tek të mëdhenjtë me dy bilance

Postuar në 13 Shtator, 2015 10:07

Të ardhurat buxhetore janë në vështirësi me një mungesë 120 milionë USD nga planifikimi vjetor për gjashtëmujorin e parë, në një kohë që ngarkesa fiskale është rritur në 50% në tatimin mbi të ardhurat personale dhe tatimin mbi fitimin. “Monitor” shkruan se ndërsa rritja e taksave është konsumuar pa dhënë rezultat, ekonomia nuk po rritet me ritmet që priteshin dhe kriza në Greqi ka shtrirë tentakulat edhe në Shqipëri, qeverisë nuk i ka mbetur shteg tjetër, veçse t’i drejtohet formalizimit të ekonomisë nëpërmjet një aksioni masiv.

Defiçiti te taksat, ekspertët e ekonomisë thonë se evazioni më i madh shkaktohet nga TVSH

Postuar në 29 Gusht, 2015 17:16

Qeveria ka paralajmëruar se nga 1 shtatori nis aksioni kundër informalitetit, duke planifikuar arkëtimin e 330 milionë dollarëve. Ndërkohë ekspertët vlerësojnë se Tatimi mbi Vlerën e Shtuar është taksa që shkakton edhe evazionin më të lartë, që bën të pamundur matjen e qarkullimit të mallrave në ekonomi dhe mundëson më pas fshehjen e taksave të tjera, si tatimi mbi fitimin. Shqipëria rezulton deficitare në mbledhjen e shumë taksave, ndërkohë që qeveria pranon se nivel i informaliteti që arrin në 30%.

Subscribe to RSS - ekspert