e drejta e votës

Rrëzohet kërkesa e Komitetit të Helsinkit. Dekriminalizimi heq edhe të drejtën e votës

Postuar në 18 Prill, 2017 20:39

Gjykata Kushtetuese ka hedhur poshtë një kërkesë ankimim të Komitetit Shqiptar të Helsinkit që lidhet me nene të caktuara të ligit për dekriminalizimin, zyrtarisht ligji nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, të ndryshuar”.

http://www.gjk.gov.al/web/NJOFTIM_P_R_MEDIAN_1430_1-1.php

"Patriot act" pa të drejtë vote

Postuar në 08 Shkurt, 2016 12:44

Ministri i Brendshëm, Sajmir Tahiri deklaroi në Komisionin Parlamentar të Ligjeve se projektligji propozuar nga qeveria për regjistrimin e emigrantëve nuk u jep atyre të drejtën e votës, por është një borxh që Shqipëria u ka atyre për kontributin e dhënë në vite. Sipas Tahirit, drafti që propozohet është një akt patriotik pasi përmirëson shërbimet për emigrantët shqiptarë dhe shteti ka një regjistër se ku jetojnë shqiptarët.

Subscribe to RSS - e drejta e votës