cash

Tatimet forcojnë gjurmimin e pagesave

Postuar në 09 Gusht, 2018 13:34

Së shpejti pritet ndërhyrje në sistemin aktual të monitorimit tatimor dhe gjurmimit të pagesave me të cilin operon Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve  që prej vitit 2010 e njohur ndryshe si “Platforma Nexus”.

Ky sistem ku të dhënat financiare transmetohen nga pajisjet fiskale 1 herë në muaj konsiderohet i centralizuar, pasi  nuk identifikon kuponin në kohë reale, por transmeton vetëm totalin e xhiros dhe numrin total të kuponëve të printuar nga çdo pajisje fiskale një herë në ditë.  

India mund të bëhet shoqëria e parë dixhitale pa para “cash” në qarkullim

Postuar në 03 Korrik, 2017 18:11

Lajmi i 12 muajve të fundit nga India ka qenë vendimi i kryeministrit Modi për të ndaluar 85% të valutës në qarkullim. Megjithatë ka ndodhur diçka më e madhe. Quhet India Stack ose themelimi i një sistemi të ri financiar. Para vitit 2009, gjysma e të gjithë indianëve nuk kishin ndonjë formë identifikimi, madje as një çertifikatë lindjeje.Pa një formë të identifikimit, qytetarët nuk mund të përdorbin shërbime si bankat, sigurimet, apo edhe të merrin një patentë shoferi. Si të tilla, shumë mundësi si fillimi i një biznesi nuk ishin në dispozicion të tyre.

Subscribe to RSS - cash