arka

Qeveria pranon gropën në Arkën e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore

Postuar në 30 Tetor, 2019 18:44

Qeveria pranon situatën alarmante në arkën e sigurimeve shoqërore, ku entet publike nuk kanë paguar kontributet për punonjësit. Në një reagim të cilin e quan sqarim për opinionin publik Ministria e Financave thotë se ka ndërhyrë me një ndryshim në Udhëzimin e Zbatimit të Buxhetit 2019, përmes së cilit specifikohet se pagesat e sigurimeve shoqërore të institucioneve buxhetore do të kryhen njëkohesisht me pagesën e borderosë, dhe jo pas 20 ditëve si në parashikimin e mëparshëm.

Shqiptarët kontribuojnë më pak se fqinjët në arkën e shtetit

Postuar në 19 Gusht, 2015 19:58

Çdo vit, një pjesë e të ardhurave që krijojnë shtetasit derdhet në arkën e shtetit në formën e taksave. Ndër më kryesoret janë taksat e sigurimeve shoqërore/shëndetsore, tatimi mbi të ardhurat personale, akcizat, TVSH-ja dhe tatimi mbi fitimin.

Subscribe to RSS - arka