26 gusht

Rapiscan “rifillon” punën më 26 gusht

Postuar në 11 Gusht, 2015 20:32

Marrëveshja e re mes qeverisë shqiptare dhe  dhe shoqërive “S2 Albania”,  sh.p.k., dhe  “Rapiscan  Systems”, INC do të nisë të zbatohet më 26 gusht.  Sipas marrëveshjes së re, tarifa e shërbimit të skanimit për deklaratat doganore, me vlerë nën ose të barabartë me 1 000 euro,  do  të  jetë  5  euro  për deklaratë  doganore ose vlera  përkatëse në  lekë, konvertuar sipas procedurave doganore.

Subscribe to RSS - 26 gusht