Google do të njoftoj përdoruesit për informacionet e larguara nga rezultatet e kërkimit

Postuar në 11 Qershor, 2014 10:05

Individët duhet të kenë të drejtë për të larguar informacionet personale të vjetruara nga makina e kërkimit ishte ky vendim i marr muajin e kaluar nga Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian (GjDBE). Kjo gjë do t'iu bëhej e mundur individëve nga një plotësim i formularit online nga Google që kërkonte nga përdoruesit paraqitjen e kërkesës për largimin e informacioneve të vjetruara dhe të dëmtuara.

 Mbas këtij vendimi të marr Google është duke marrë hapa për t’u siguruar që përdoruesit në Evropë e dinë që disa rezultate të caktuara të kërkimit janë larguar.

Sipas The Guardian, Google është duke planifikuar që të përfshijë një indikacion në faqet e rezultateve të kërkimit që t’ua bëjë me dije përdoruesve që disa lidhje janë larguar, ngjashëm sikur që i trajton rezultatet e kërkimit që mund të çojnë në përmbajtje të kopjuar pa autorizimin e autorit origjinal.

Më parë e kuptuam që lidhjet e larguara me sukses do të largohen vetëm nga rezultatet e kërkimit që shfaqen në versionet specifike të Google për shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, por këto rezultate ende do të jenë të dukshme në Google.com.

 

 

 

i.h

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.