Supermazhoranca aktuale sipas numrave

Postuar në 20 Gusht, 2014 04:38
Arsen Zlaticanin

Në  një analizë të z.Eduard  Zaloshnja në artikullin  - A ndikon harta e re territoriale në llogaritë elektorale? -  del në pah fakti se mazhoranca e sotme është një supermazhorancë. Çfarëdo lloj kombinimesh logjike me partitë apo me modifikimet territoriale, opozitën e sotme duket sikur asgjë nuk e shpëton nga  disfata në zgjedhjet lokale në vijim. Pra, duke u bazuar në shifrat e vitit 2013, koalicionit të PD-së i  mbetet të luftojë për ndonjë bashki të vogël për të mos thënë që PD-së i mbetet të bojkotojë zgjedhjet  lokale. Madje situata për opozitën duket më keq se në vitin 1997, sepse të paktën atëherë PD kishte  disa bastione fikse, ndërsa tani LSI ka depërtuar edhe në këto ish-bastione duke lënë të aludohet që PD  së shpejti do mbetet thjesht një parti historike. Dhe këto konkludime, pa u futur në analiza politike, i  përforcon statistika e përgjithshme e zgjedhjeve të vitit 2013.

U përpoqa t’i jap një spjegim më të hollësishëm matematik kësaj situate duke e parë detajisht fuqinë  numerike (popullaritetin) e supermazhorancës. 

Deçizive në potencën e koalicionit të majtë është LSI, pa numrat e të cilës supermazhoranca e sotme jo  vetëm që nuk mbetet e tillë por rrezikon të bëhet minorancë.  Prandaj analiza e numrave të LSI jep një  spjegim edhe për situatën e përgjithshme.

Rritja e LSI-së nga 4.85% (zgjedhjet-2009) në 10.46% (zgjedhjet-2013) të votave të vlefshme në rang  vëndi dhe kjo kryesisht në dëm të PD-së, krijon përshtypjen e një rritjeje të popullaritetit në të gjithë  bashkitë apo komunat e vendit, normalisht diku më shumë dhe diku më pak. Dhe kjo  është e vërtetë, e  vërtetojnë numrat në nivel bashkie apo komune, pak a shumë. Po të futesh pak më hollësisht duke  marrë në analizë qendrat e votimeve brenda një bashkie apo komune vërehet një fakt që bën  përshtypje.

Është shpërndarja jonatyrale e votave për LSI nëpër Q.V (qendrat e votimeve) brenda një njësie  vendore. 

Po të marrim përqindjet e votave për LSI në çdo Q.V të një bashkie apo komune shihen devijime të  forta  nga mesatarja e përqindjeve të votave të LSI në bashkinë apo komunën që  analizohet.  E thënë ndryshe  ka Q.V ku LSI merr shumë pak vota dhe ka Q.V të tjera (qoftë edhe shumë afër gjeografikisht) ku LSI  merr shumë vota.  Për ilustrim mjafton  të  përmendet rasti i katër Q.V që ndodheshin në një godinë  (Q.V -  0001,0002, 0002\1, 0003  -  komuna  Gruemirë) ku LSI kishte respektivisht  30%,  4%, 5% dhe  5%  të  votave.  Këto  Q.V  kishin numër të konsiderueshëm votuesish.  Në  Q.V  0001 kishte 374 vota të  vlefshme, kurse në 3  Q.V e tjera kishte 733 vota të vlefshme.  Shembuj të tillë ka masivisht në të gjithë  Shqipërinë nga komunat e vogla deri tek bashkitë e mëdha.

Grafiku i mëposhtëm është ilustrim më i gjerë për këtë fenomen. Njësitë vendore të analizuara janë të  shpërndara në qarqe të ndryshme.

Kolona e kuqe paraqet mesataren e përqindjeve të votave të fituara nga LSI në çdo  Q.V të njësisë  vendore , ndërsa kolona tjetër paraqet mesataren e devijimeve (dispersionin) nga mesatarja e paraqitur  në kolonën e kuqe. P.sh, në komunën Bushat në qarkun e Shkodrës, mesatarisht përqindja e votave për LSI në Q.V e kësaj  komune është rreth 13%, por me dispersion rreth 11%.  Kjo do të thotë që LSI nuk ka popullaritet të  përafërt në Q.V të ndryshme komunës Bushat, por e ka mjaft të dallueshëm. Kështu, konkretisht ka Q.V ku LSI ka 40% (Q.V 0147 – LSI - 212 vota nga 530 gjithsejt) dhe ka Q.V ku LSI  ka 1.3% ( Q.V 0162 – LSI - 7  vota nga 542 gjithsejt). Po të shohim konkretisht rezultatet në çdo Q.V në secilën njësi vendore tek grafiku, por edhe në njësi  vendore të tjera, vërehet fenomeni i paraqitur me shembullin e komunës Gruemirë ose Bushat. Natyrshëm shtrohet pyetja: Ky anormalitet i popullaritetit të LSI me rezultate kaotike, a ka stabilitet  kohor? Pra, në zgjedhjet e mëparshme a ka qenë një situatë e ngjashme në të  njëjtat Q.V ? 

Shembulli i mëposhtëm me tre raste është ilustrim i këtij “stabiliteti”. Shembuj të tillë ka mjaft në të  gjithë territorin e Shqipërisë.

Nga tabelat vërehet që në disa Q.V, LSI 10-fishon apo 20-fishon rezultatin dhe në disa Q.V të tjera brenda të njëjtës njësi endore  mbetet në po ato nivele madje ka raste ku ka edhe rënie.

Ky kaotizëm statistikor, natyrisht që i bën analizat dhe parashikimet matematikore për zgjedhjet e  ardhshme, joefikase.  Kjo pikërisht nga fenomenet që filluan me Dushkun e Lushnjës në vitin 2001, u pasuan me Mega-Dushkun në nivel kombëtar në vitin 2005, vijuan me zgjedhjet lokale dhe shfaqen  përherë e më tepër në forma të ndryshme. Duke mos supozuar elementë negativë (për të cilët ka mjaft akuza) konkluzioni është që kemi elektorat  mjaft të emancipuar, madje ky emancipim kulminon nëpër fshatra. Nuk ka më paragjykime apo  mentalitete  fikse. Partitë punojnë, shfaqin programet dhe pranimi ose jo i tyre nuk ka jehonë, është  tepër lokal. 

Kështu edhe për rezultatet e zgjedhjeve lokale, deçizive do jetë puna në terren e subjekteve. Nuk do  bënte çudi një popullaritet - 20% për LSI dhe gjithashtu nuk do bënte çudi edhe një popullaritet - 2%   për LSI në zgjedhjet e ardhshme. Prandaj, nisur nga këto konstatime pas analizave të hollësishme, ndryshe nga sa konstatohet në fillim të  artikullit, opozita mund edhe të mos jetë pesimiste për arsye numrash... për arsye të tjera është çështje  intime e tyre. 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.