Dita Universale e Fëmijëve, Shqipëria i vetmi vend pa të dhëna për arsimin parashkollor

Postuar në 20 Nëntor, 2020 14:31

Sot është Dira Universale e Fëmijëve dhe në këtë kuadër, Eurostati ka publikuar disa të dhëna mbi pjesëmarrjen e fëmijëve në arsimin e parashkollor në kontinent. Matjet janë kryer në 34 rajone të BE-së ku sipas të dhënave “të gjithë fëmijet marrin pjesë në arsimin parashkollor”.

Në vitin 2018, 96% e fëmijëve mes 4 dhe 6 vjeç ishin pjesë e sistemit parashkollor; nga 6 deri në 10 rajone të BE-së kjo pjesëmarrje ishte mbi 95%.

Përqindja më e ulët u verifikua në Východné Slovensko në rajonin më lindor të Sllovakisë ku në 10 fëmijë, vetëm 7 shkonin në parashkollor dhe në Attiki të Greqisë, me 67%.

I vetmi vend në kontinent për të cilin deklarohet se nuk ka të dhëna është Shqipëria. Me njollën e vet gri në mes të vendeve të tjera duke provuar se nuk jemi as statistikë.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.