Gjinia e trurit

Postuar në 04 Tetor, 2019 19:42
Kevin Mitchell*

 

Ndryshimet gjinore ekzistojnë vërtet. Burra dhe gra, djem dhe vajza, me të vërtetë kanë sjellje të ndryshme. Pyetja - dhe vështirë - qëndron në përcaktimin se nga vijnë këto dallime. A janë gjinitë të ndërlidhura në mënyra të ndryshme? Apo është kultura ajo që i shpjegon këto ndryshime të sjelljes? Përgjigjet janë po dhe po; por, për fat të keq, shpjegimet biologjike dhe kulturore shpesh shihen aq reciproke, saqë një terren i mesëm mund të jetë i vështirë për t’u dalluar. Përkundrazi, debati mbi origjinën e dallimeve gjinore ka tendencë të polarizohet në pozicione ekstreme, me persona që ngrihen dhe rrëzohen nga secili kamp, ndërsa epitetet e ‘neuroseksizmit’ dhe mohuesit e diferencave gjinore qëndrojnë përgjatë kësaj ndarjeje.

Debati është veçanërisht i ashpër për momentin, ndërkohë që secila prej palëve pretendon se shkenca provon pozicionin e saj. Rezultatet nga studimet e vëzhgimit të trurit nëpërmjet pajisjeve të imazherisë tregohen si ‘prova më e fundit’ që truri i burrave dhe ai i grave janë krejtësisht të ndryshëm, dhe se këto dallime shpjegojnë ndryshimet që ne shohim në sjellje. Megjithatë, të njëjtat rezultate përdoren për të provuar se nuk ekziston 'truri mashkull' ose 'truri femëror', dhe se çdo dallim i dukshëm midis gjinive nuk është i origjinës, por i detyrohet efekteve të rritjes në një mjedis gjinor. Sido që të jetë, përfundime të rëndësishme për politikën sociale nxirren, bazuar në interpretimin e favorizuar të provave.

Në librin e saj të fundit, “Truri sipas gjinisë” (2019), neurologia angleze Gina Rippon argumenton kundër ‘mitit’ të dallimeve biologjike të lindura dhe pretendon se ndryshimet e trurit dhe të sjelljes vijnë për shkaqe kulturore. Ajo siguron prova bindëse që një pjesë e madhe e hulumtimeve historike në këtë fushë janë udhëhequr (dhe, në disa raste, vazhdojnë të udhëhiqen) nga një axhendë seksiste e, me qëllim gjetjen e provave shkencore të inferioritetit të femrës.

Në anën tjetër, psikologu kanadez Jordan Peterson pretendon në Twitter se: Dallimet gjinore janë të mëdha dhe biologjike / të lindura. Shkenca është e qartë. Sociologjia kundërshtuese është mahnitëse. 'Në një mero, tani famëkeqe, punonjësi i Google, James Damore, argumentoi në vitin 2017 se ndryshimet e lindura gjinore në interesa dhe aftësi pjesërisht shpjegojnë ndryshimet e vërejtura në zgjedhjet profesionale, veçanërisht mungesën relative të grave në fushat STEM (shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë) (dhe në Google). Damore u pushua menjëherë nga puna për komentet e tij të pakujdesshme dhe u kritikua nga shumë komentues. Megjithatë, në rrethe të tjera, ai u mbështet si një përkrahës i guximshëm i fjalës së lirë dhe të vërtetës shkencore.

Të dy palët mund të përfundojnë në debat për pozicione mjaft të paqarta. Peterson, për shembull, pohon se diferenca në paga mund të shpjegohet me  femrat që kanë rezultate më të larta, mesatarisht, në tipare të personalitetit si pajtueshmëria: trajnimi i grave për të qenë më pak të pajtueshme, do të përmirësonte suksesin e tyre financiar në vendin e punës. Ndërkohë, shkencëtari konjitiv kanadez Steven Pinker, kohët e fundit, kritikon në një artikull në Neë York Times - i cili analizon se pse gratë bëjnë më shumë sesa pjesa që u takon në punët e shtëpisë – pse diferencat gjinore biologjike nuk konsiderohen faktor i mundshëm. Edhe sikur të kishte plotësisht të drejtë, mosrespektimi i tij i dukshëm për normat patriarkale të ndërthurura në këtë çështje do rrënonte çdo simpati që mund të ketë fituar në mediat sociale.

Ndërkohë, psikologu amerikan Michael Reichert argumentoi, gjithashtu në Neë York Times, se "dhuna buron nga ajo që djemtë mësojnë mbi çfarë do të thotë të jesh burrë" - në krahasim me çdo tendencë të lindur drejt agresionit fizik. Kjo pavarësisht nga provat shkencore që tregojnë se ndryshimet gjinore në agresionin fizik janë universale në shoqëritë njerëzore, ka një arsyetim të ngulitur evolucionar, të manifestuar në shumicën e specieve të tjera gjitare, dhe ka mekanizma biologjikë që funksionojnë mirë.

Pjesa më e madhe e diskutimit kulturor mbi diferencat gjinore, në fjalët që shpesh i atribuohen filozofit amerikan William James, që njerëzit thjesht duhet t’i “risistemojnë paragjykimet e tyre”, në mënyrë që të privilegjojnë provat që mbështesin pozicionin e tyre. Rippon, për shembull, me të drejtë kritikon punë të hershme të atyre që merren me imazherinë e trurit, që pretendonin se kishin gjetur ndryshime biologjike të trurit që lidheshin direkt me dallime gjinore të vërejtura në sjellje. Ajo është shumë më pak kritike, megjithatë, për literaturën njësoj të dikutueshme që pretendon se plasticiteti i trurit mund të shkaktojë ndryshime në strukturën makroskopike të tij, e cila nga ana tjetër mund të çojë në dallime në sjellje.

Ne jemi njerëz, natyrisht: të gjithë i nënshtrohemi këtij lloj paragjykimi. Të paktën qëndrimi i studiuesit për çështjen parësore të origjinës së dallimeve seksuale është bërë i qartë. Por njerëzit që punojnë në disiplina të ndryshme dhe lexojnë letërsi të ndryshme gjithashtu kanë një mori besimesh themelore që janë më pak të zbuluara, dhe që ndikojnë fuqimisht në mënyrën se si ata peshojnë lloje të ndryshme të provave ose argumenteve. Ata mund të kenë pozicione të forta paraprake nëse individët kanë ndonjë predispozicion të lindur psikologjik dhe nëse tipare të tilla ndikohen nga gjenetika; nëse gjetjet tek kafshët janë të rëndësishme për psikologjinë njerëzore; nëse mendjet njerëzore janë formuar nga e kaluara e tyre evolucionare; nëse përvoja mund të riformulojë strukturën e trurit, ose tiparet e personalitetit luajnë një rol më të madh në shpjegimin e sjelljes.

Këto ndryshime të thella, por zakonisht të paqarta në pozicionet fillestare, i lënë shkencëtarët dhe komentuesit në diskutime, ndërsa as publiku i gjerë nuk është më i informuar. Madje mund të shkohet deri atje sa të njëjtat të dhëna të interpretohen në mënyra diametralisht të kundërta - gjë që shtron pyetjen se ku qëndron në të vërtetë terreni i ngurtë shkencor. Kjo nuk është askund tjetër më e dukshme sesa në interpretimin e rezultateve nga studimet e skanimit të trurit.

Në një studim të vitit 2015, nga i cili ka lindur hipoteza e 'mozaikut të trurit', psikologia Daphna Joel në Universitetin e Tel Avivit dhe kolegët e tij analizuan skanimet e trurit të më shumë se 1 400 njerëzve, duke kërkuar rajone të trurit, ku kishte një ndryshim statistikisht të rëndësishëm në vëllim midis gjinive. Ata gjetën 10 rajone me dallime të tilla, disa më të mëdha te meshkujt, disa te femrat. Përballë saj, gjetjet e tyre dukej se mbështesin idenë se truri mashkull dhe femër janë strukturalisht të dallueshëm. Sidoqoftë, secili prej 10 rajoneve në fjalë ndryshon në vëllim te individë të ndryshëm gjithsesi, me shpërndarjen thjesht pak më të lartë ose më të ulët në seksin tjetër. Ekipi i Joel zbuloi se shumë pak individë treguan vlera ekstreme ‘mashkull’ ose ‘femra’ për të 10 rajonet; në vend të kësaj, shumica treguan një model vlerash që bien kryesisht në zonat mbivendosëse, me vetëm një prirje të përgjithshme drejt njërës anë ose tjetrës.

Autorët arritën në përfundimin se truri i meshkujve dhe femrave nuk janë kategorikisht të ndryshëm. Me fjalë të tjera, nuk ka diçka të tillë si 'truri mashkullor' ose 'truri femëror'. Përkundrazi, ata sugjerojnë që truri i secilit individ është një ‘mozaik’ i rajoneve të maskilizuara dhe të feminizuara, implikimi është se nuk duhet të presim ndryshime gjinore në sjellje. Megjithatë, brenda disa muajsh, studiues të tjerë të tjerë treguan se të njëjtat të dhëna mund të përdoren me shumë besueshmëri për të kategorizuar trurë të caktuar si mashkull apo femër. Ndërsa vëllimi i çdo zone individuale është një parashikues i keq i gjinisë, një analizë mw e thelluar flet ndryshe. Në këtë lexim, truri i meshkujve dhe femrave nuk është dimorfik, me dy forma krejtësisht të ndryshme, si organet gjenitale; në vend të kësaj, ata tregojnë një grup të ndërlidhur të dallimeve në madhësinë e tipareve të ndryshme, të ngjashme me atë që vihet re për fytyrat mashkullore dhe femërore, të cilat gjithashtu dallohen lehtësisht nga njëra-tjetra.

Një tjetër studim me skanimin e trurit që tërhoqi vëmendjen e mediave për leximet e kundërta që solli u ndërmor në vitin 2014 nga neuroshkencëtari Madhura Ingalhalikar dhe kolegët e tij në Universitetin e Pensilvanisë. Ata matën lidhjet midis rajoneve të trurit dhe gjetën disa ndryshime gjinore në organizim, ndërsa femrat priren për më shumë lidhje midis dy hemisferave, dhe meshkujt që kanë pak ndërveprim para-mbrapa brenda secilës hemisferë. Të dhënat dukeshin mjaft të forta dhe përshtateshin me gjetjet paraprake të lidhjeve më të shumta ndër-hemisferike te femrat. Prapëseprapë, autorët u kritikuan për mënyrën sesi i interpretuan gjetjet. Ata spekuluan  që “truri mashkullor është i strukturuar për të lehtësuar lidhjen midis perceptimit dhe veprimit të koordinuar, ndërsa truri femëror është programuar për të lehtësuar komunikimin ndërmjet proceseve analitike dhe intuitive’. Në njoftimin për shtyp për studimin e ri, ata pohuan se dallimet mund të shpjegojnë pse 'burrat kanë më shumë gjasë të mësojnë dhe të kryejnë një detyrë të vetme, si çiklizmi ose lundrimi, ndërsa gratë kanë aftësi superiore të kujtesës dhe njohjes sociale, çka i bën ato më të pajisura për të kryer disa punë njëkohësisht dhe gjetjen e zgjidhjeve të përshtatshme për një grup '.

Në mungesë të çdo lidhjeje rastësore midis dallimeve të vëzhguara në strukturën e trurit dhe atyre në sjellje, pretendime të tilla janë thjesht spekulative. As shembujt e zgjedhur të dallimeve të supozuara gjinore në sjellje nuk ishin veçanërisht bindëse (a janë burrat me të vërtetë psikologjikisht më të përshtatshëm për çiklizëm?). Pretendime si këto mbështeten në konkluzione të paqëndrueshme sipas të cilave ekziston një lidhje e ngushtë midis madhësisë së pjesëve të trurit dhe performancës së sjelljeve të ndërlikuara njerëzore.

Siç ndodh, ka prova të mira që truri mashkull dhe femër janë strukturalisht të ndryshëm në shkallën makroskopike. Një numër studimesh të reja që kanë të bëjnë me skanimin e trurit kanë gjetur shumë dallime të vogla, por të ndërlidhura që dallojnë trurin e një mashkulli nga ai i një femre në mostrat e studiuara. Sidoqoftë, thjesht vëzhgimi i këtyre dallimeve nuk vërteton se ato drejtohen nga faktorë biologjikë të lindur. Në të vërtetë, një argument i spikatur - i avancuar nga Rippon, ndër të tjera - është se këto dallime janë shkaktuar nga truri ynë dhe reagimet që ai ka pasur ndaj përvojave të ndryshme të meshkujve dhe femrave në një kulturë që është gjinore.

Truri ynë është, natyrisht, shumë plastik dhe i dizajnuar për t’iu përgjigjur përvojës. Por shumica e asaj plasticiteti ndodh në një shkallë mikroskopike - duke ndryshuar peshat e lidhjeve midis neuroneve. Ideja që përvoja e ndikuar nga kultura mund të sjellë ndryshime makroskopike në madhësinë e pjesëve të trurit është plotësisht tjetër gjë. Ky pretendim mbështetet në një numër të vogël studimesh, siç është ai i vitit 2000 që tregon se shoferët e taksive në Londër kanë një hipokampus më të madh në pjesën e pasme, i cili duket se ka fituar një famë gati mitike, pavarësisht se baza e provave kolektive është mjaft e kufizuar.

Ideja se zona të trurit mund të rriten për shkak të përdorimit të gjerë, ose se nivelet e aktivitetit nervor mund të variojnë në rajone dhe mënyra specifike si rezultat i cilësisë së përvojës, është e paqartë dhe spekulative. Përkundër miteve të kundërta, ne e përdorim në mënyrë efektive të gjithë trurin tonë gjatë gjithë kohës, të paktën përsa kohë jemi zgjuar. Nëse indet e trurit do të ishin vërtet muskulore, truri ynë do të dilte nga kafka. Dhe nëse rritja e një zone do të ndodhte në kurriz të rajoneve fqinje (e cila do të duket si një e metë e dizajnit), atëherë mund të prisnim një model plotësues të dallimeve të trurit - secila pjeswz që është relativisht më e madhe te meshkujt do të ishte ngjitur me një tjetwr që është relativisht më i vogël - çka nuk vërehet.

Duke pasur parasysh që diferencat gjinore neuroatomatike vërehen vazhdimisht te fëmijët - madje raportohen në foshnje një muajshe - dhe janë të përhapura te speciet e tjera të kafshëve (me mekanizma zhvillimi të stërvitur mirë në shumë raste), duket se ka gjasa që të vërehet diferencat gjinore neuroanatomike tek njerëzit janë rezultat i programeve të ruajtura të maskulinizmit ose feminizmit të zhvillimit të trurit. Por këtu qëndron puna - ne nuk e dimë se çfarë nënkuptojnë këto ndryshime. Në të vërtetë, ne nuk kemi asnjë të dhënë. Kjo nuk është unike për dallimet gjinore: ne nuk dimë se çfarë kuptimi kanë përmasat në madhësinë e pjesëve të vogla të trurit. Dhe kjo është përkundër përpjekjeve të panumërta për të lidhur variacionin në madhësinë e këtij apo asaj rajoni të trurit ose këtij ose asaj trakti nervor me një variacion përkatës të tipareve psikologjike ose të sjelljes, dhe pa mungesë referencash për lidhje të tilla në letërsi.

Marrëdhënia midis pjesëve të trurit dhe funksioneve ose sjelljeve konjitive nuk është thjesht aq modulare. Ky është vetëm një version modern i frenologjisë, ku përmasat dhe forma e depresioneve dhe gungave në kafkë duhej të zbulonin përmasat e zonave themelore të trurit dhe psikologjinë e individëve. Kompleksiteti i qarkullimit qelizor dhe lidhjes së çdo rajoni të caktuar është shumë i madh që funksioni i tij të hartohet drejtpërdrejt me sasinë e rrjetit nervor që mbulon.

Ajo që ne dimë është se shumica e dallimeve të njohura gjinore në trurin e kafshëve të tjera gjenden në grupime të vogla por të rëndësishme të qelizave, të vendosura në rajone të vogla të trurit me emra ekzotikë si p.sh. 'bërthama intersticiale e hipotalamusit' ose ' bërthama e stria terminalis '. Këto struktura kryesisht kontrollojnë organizimin e nënndërgjegjes së sjelljes dhe psikologjisë, me role të rëndësishme në çiftëzim, fiziologjinë riprodhuese, sjelljet shoqërore, monitorimin e kërcënimit, agresionin, frikën, ekuilibrin energjetik etj. Në të kundërt, ndërsa korteksi cerebral është i lehtë për t’u analizuar me pajisjet e skanimit, nuk është domosdoshmërisht fundi i trurit kur bëhet fjalë për llojin e ndryshimeve të sjelljes që na interesojnë.

Përqendrimi te imazheria neurologjike është vetëm një copëz e vogël në luftën e dallimeve gjinore. Teknologjia thjesht nuk është në gjendje t’i kapë të gjitha ndryshimet që mund të ekzistojnë mes meshkujve dhe femrave në qarqet nervore, dhe as shkencëtarët nuk janë në gjendje t’i interpretojnë ato dallime që mund të zbulojnë, e lëre më ta zgjidhin nëse diferencat që lidhen me atë që ne vërejmë te sjellja e meshkujve dhe femrave janë për shkak të faktorëve biologjikë ose kulturorë.

Një fushë po aq e kontestuar në hetimin e bazës së ndryshimeve gjinore në sjellje është nëse ndryshimet në tiparet psikologjike, përfshirë tiparet e personalitetit, si ndërgjegjësimi, agresiviteti, impulsiviteti, marrja e rrezikut, ushqimi e kështu me radhë, mund të shkaktojnë dallime të dukshme në sjellje. Nëse tipare të tilla - mendohet se pasqyrojnë disa procese themelore të trurit - ndryshojnë vazhdimisht midis meshkujve dhe femrave, atëherë kjo do të duket se favorizon një shpjegim biologjik për ndryshimet në sjellje. Por, si me ndryshimet neuroanatomatike, thjesht të vëzhgosh ndryshime në tipare të tilla nuk është e mjaftueshme për të zgjidhur debatin për origjinën ose efektet e tyre. Ajo që vërehet është një spektër - nga tiparet ku dallimet seksuale kanë një bazë të qartë, të ruajtur biologjike dhe sjellin me forcë sjellje, deri te tiparet, origjina e të cilave është më e çuditshme dhe lidhja me sjelljen shumë më e shquar. Tiparet me prova më të forta të origjinës biologjike janë, jo çuditërisht, ato më të lidhura ngushtë me riprodhimin dhe strategjitë e çiftëzimit.

Preferenca seksuale është më e dukshmja. Aq e qartë saqë shpesh është anashkaluar, sikur të ishte thjesht parazgjedhje fakti që disa qenie njerëzore tërhiqen nga meshkujt dhe disa nga femrat. Këto zgjedhje nuk ndodhin rastësisht. Ato janë rezultati i një programi të maskulizimit ose të feminizmit të qarqeve nervore që ndërmjetësojnë tërheqjen seksuale, me parime dhe mekanizma të stërvitur në gjitarë të tjerë. Agresioni fizik është gjithashtu i lidhur ngushtë me strategjitë e çiftëzimit dhe tregon dallime të forta gjinore. Njeriu mashkull është  shumë më i dhunshëm fizikisht sesa femra, në të gjitha kulturat, pasi kryen shumicën dërrmuese të sulmeve dhe vrasjeve dhe gjithashtu në shumicën e rasteve është edhe viktimë. Një ndryshim i ngjashëm gjinor është vërejtur në shumë gjitarë, përfshirë shumicën e primatëve, në përputhje me presionet ekologjike të konkurrencës për partnerët.

Këto ndryshime në seksualitet dhe agresion lidhen ngushtë me strategjitë dhe sjelljet riprodhuese; ato janë të pritshme në aspektin evolucionar, kanë lidhje të drejtpërdrejta me speciet e tjera, dhe shoqërohen me mekanizma nervorë specifikë që kanë nisur të shfaqen që organizmat model. Nuk ka asnjë arsye të fortë pse origjina biologjike për këto ndryshime duhet të jetë e diskutueshme.

Por, atëherë ndryshime të tilla nuk janë në të vërtetë ato te të cilat varet debati. Me shumë rëndësi janë ndryshimet e mundshme në aftësitë njohëse, tiparet e personalitetit, aftësitë dhe interesat.

Shumë është shkruar përgjatë shekujve, për aftësitë njohëse gjoja inferiore të grave. Në fakt, testet moderne të IQ (koeficienti i inteligjencës) nuk tregojnë asnjë ndryshim në rezultatet mesatare midis burrave dhe grave (megjithëse burrat tregojnë më shumë variancë), dhe në shumë vende vajzat tani i tejkalojnë rregullisht djemtë në provimet akademike. Sidoqoftë, ekzistojnë ndryshime të matshme në aftësitë njohëse shumë specifike, siç është avantazhi mashkullor në rotacionin mendor të objekteve tre-dimensionale dhe një avantazh femëror në rrjedhshmërinë verbale. Dallimi në rotacionin mendor shfaqet herët, nga mosha katër ose pesë vjeç, është i moderuar në madhësi dhe vihet re në mënyrë universale në të gjitha kulturat. Është bërë shumë nga këto ndryshime. Një raport i OECD-së në vitin 2017 shqyrtoi provat që 'studentët me rezultate më të larta në testet e njohurive hapësinore kishin në thelb më shumë të ngjarë të bënin karrierë në shkencë dhe matematikë', megjithatë i njëjti raport përmblodhi të dhëna që tregojnë se aftësia hapësinore ishte thelbësisht e lakueshme, dhe mund të përmirësohej nga trajnimi dhe përvoja, duke sugjeruar një bashkëveprim të natyrës dhe edukimit.

Ekzistojnë ndryshime të tjera të qëndrueshme gjinore në tiparet e personalitetit. Në veçanti, te femrat është pak më e lartë mesatarja e neurotizmit, pajtueshmërisë dhe ndërgjegjes. Më konkretisht, meshkujt kenë rezultate më të larta në tipare të tilla si këmbëngulja, kërkimi i sensacionit dhe mbizotërimi, ndërsa femrat janë më të shoqërueshme dhe të edukuara. Në analizat psikometrike të interesave, femrat tregojnë vazhdimisht një interes më të madh për njerëzit, mesatarisht, ndërsa meshkujt tregojnë interes më të madh për gjërat. Për dallim nga sjelljet seksuale dhe agresiviteti, shumica e këtyre tipareve njohëse dhe të personalitetit nuk janë aq bindshëm të lidhura me suksesin riprodhues ose rolet ekologjike. Dhe, duke qenë se ato nuk kanë lidhje të drejtpërdrejta me speciet e tjera, ne dimë shumë më pak për mbështetjen e tyre biologjike. Ato mund të kenë origjinë biologjike (pasi ndryshimet gjenetike ndikojnë në këto tipare në një kuptim të përgjithshëm), por ekziston ka shumë hapësirë ​​për ndikimin e rëndësishëm të efekteve kulturore.

Nëse origjina e këtyre dallimeve mbetet e paqartë, edhe pasojat janë të tilla. E megjithatë të polemizosh për llojet e efekteve që këto ndryshime mesatare të vogla në tiparet psikologjike kanë në modelet e sjelljes në botën reale dhe rezultatet shoqërore janë pikat kryesore të këtij debati: a janë gratë të përshtatshme për karrierë në zonat STEM apo jo? A është diferenca në pagë për shkak të ndryshimeve në tipare siç është pajtueshmëria? Në përgjithësi, lidhjet midis tipareve të personalitetit dhe një shumëllojshmërie të rezultateve sociale pasuese - lumturia, arritja arsimore, performanca e punës, shëndeti, jetëgjatësia - janë të dobëta, dhe fuqia parashikuese për individët është shumë e ulët. Dhe kjo është kur shikojmë gamën e plotë të vlerave të tipareve në të gjithë popullatën. Por ndryshimet gjinore të diskutuara këtu janë të vogla në krahasim me atë gamë, që do të thotë se çdo vlerë parashikuese për rezultatet do të zvogëlohet përkatësisht.

Kur gjetjet shkencore interpretohen për konsumin e mediave ose debatin popullor, kompleksiteti dhe dinamizmi që mbështet lidhjen midis tipareve të personalitetit zakonisht nënvlerësohet. Sjellja jonë nuk përcaktohet thjesht në baza moment-në-moment nga akordimi i këtyre parametrave. Predispozitat e lindura ofrojnë një bazë fillestare - disa tendenca fillestare për t'u sjellë në një mënyrë të përgjithshme ose në një tjetër. Dhe këto tendenca fillestare ndikojnë në mënyrën se si bashkëveprojmë me botën dhe e përjetojmë atë në mënyrë subjektive, si dhe llojet e ambienteve që zgjedhim dhe ndërtojmë. Ato mund të kenë një efekt kumulativ se si shfaqen zakonet dhe karakteret tona individuale, si përshtatemi me mjediset dhe pritshmëritë që i vendosim vetvetes. Por ideja që kjo thjesht ndodh pa ndonjë ndikim të jashtëm është naive.

Edhe në shoqëritë më individualiste, ekzistojnë kufij në masën me të cilën ne krijojmë në mënyrë të pavarur veten. Rezultatet shoqërore nuk janë thjesht një shprehje e zgjedhjeve të lira të individëve, siç nënkuptojnë disa komentues. Për sa u përket dallimeve gjinore, ne duhet të kemi parasysh faktorët më të gjerë në lojë, duke përfshirë dinamikën në grup, përkatësinë gjinore, praninë ose mungesën e modeleve, normat dhe pritshmëritë shoqërore, diskriminimin e plotë seksual dhe efektet e tjera sistematike të kulturës.

Për disa sjellje, këto forca mund të veprojnë kolektivisht për të përforcuar ndryshimet mesatare të vogla të grupit në psikologji dhe formimin e zakonit duke vendosur pritjet që bëhen vetë-përforcuese. Për shembull, agresiviteti (me antyrë jo të dhunshme) mund të shpërblehet tek meshkujt, ndërsa dekurajohet tek femrat. Për dallime të tjera, të tilla si zgjedhja e profesioneve, kultura mund të imponojë norma dhe pritshmëri arbitrare që nuk pasqyrojnë fare dallime të lindura biologjike.

Duke pasur parasysh se sa pak dimë për mënyrën se si bashkëveprojnë të gjithë këta faktorë, duket jashtëzakonisht e parakohshme dhe arrogante të pohojmë se dallimet e vogla të vërejtura në masat laboratorike të tipareve psikologjike janë një shpjegim i mjaftueshëm i dallimeve të vëzhguara në rezultatet shoqërore. Ne nuk kemi një kartë "që heq evolucionin", por nuk jemi gjithashtu robotë prej mishi, sjellja e të cilave përcaktohet nga pozicionet e disa butonave dhe çelësave, të pavarur nga çdo forcë shoqërore. Një gjë është e qartë: ne kurrë nuk do të merremi me kompleksitetin e mekanizmave ndërveprues në lojë nëse debati mbetet i polarizuar. Ne kemi nevojë për një sintezë të gjetjeve dhe këndvështrimeve nga gjenetika, neuroshkenca, psikologjia dhe sociologjia, dhe jo një luftë midis tyre.

***

*Kevin Mitchell është neurogjenetist. Ai është profesor i asociuar në Institutin e Gjenetikës Smurf dhe Institutin e Neuroshkencës në Trinity College Dublin.

Libri i tij i fundit është 'Si e formësojnë lidhjet e trurit atë që jemi sot" (2018). Ai jeton në Portmarnock, Irlandë.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.