Në sirtar letra e Bashës për PPP-të

Postuar në 02 Tetor, 2019 17:33

Posta që u ka mbërritur bankave të nivelit të dytë me dërgues Lulzim Bashën nuk duket të ketë stepur institucionet financiare dhe aq më tepër Bankën Qëndrore.

Guvernatori, Gent Sejko i pyeur edhe lidhur me paralajmërimin e Bashës për të mos financuar, projekte të partneritet publik privat tha se rregulloret e hartuara nga Banka e Shqipërisë por dhe nga vetë bankat e nivelit të dytë për miratimin e kredisë janë të qarta.

Sa i përket rrezikut të pastrimit të parave të pista përmes sektorit bankar dhe projekteve PPP, Sejko u shpreh se bankat kanë përshtatur më së miri sistemit e reja kundër këtij risku, e se vlerësimin e ka dhënë komiteti i Moneyval në raportin për Shqipërinë një vit më parë, ku bankat u vlerësuan me notën “progress i konsiderueshëm” në këtë raport.

Comments

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.