Skandali në maternitetin “M. Geraldinë”/Të kontaminuara sallat operatore, inkubatorët dhe maskat e bebeve

Postuar në 09 Shtator, 2019 15:28

Infeksionet spitalore mund të bëhen shkak për sëmundje të rënda dhe në rastin e fëmijëve të sapolindur, alarmi bëhet akoma më i madh. Një raport i Institutit të Shëndetit Publik nxjerr në pah shkallën e ekspozimit ndaj mikroorganizmave që i shkaktojnë këto infeksione. Kërkimi shkencor i publikuar në faqen e ISHP-së është kryer në repartin e obstetrikës dhe gjinekologjisë, ku janë analizuar mjetet dhe zonat me risk të lartë infeksioni. Zonat e analizuara kanë rezultuar me nivel të konsiderueshëm kontaminimi dhe mundësi për infeksione si ai i shkaktuar nga stafilokoku ose E.Coli. Kjo do të thotë rrezik infeksioni për bebet e porsalindura, nënat, personelin mjekësor, por edhe vizitorët në spital.

Nga totali i 65 mostrave të marra në ambientet e maternitetit “Mbretëresha Xheraldinë“ rezultuan: 50 mostra negative, 5 mostra me identifikim të E.Colit, 3 mostra me identifikim të Staphylococcus të Artë, 1 mostër me Pseudomonas Auregynosa, 2 mostra me identifikim të E.Colit + Pseudomonas auregynosa, 4 mostra me kontaminim mesatar

thuhet në studim.

Kërkimi është bazuar te analiza e ndotjes mikrobike si dhe politikat e sterilitetit në ambientet spitalore. Kështu, ekzaminimi i kryer në reanimacionin e bebeve të sapolindura dhe në dhomën e mjekimit ka nxjerrë: Nga totali i 12 mostrave të testuara rezultojnë 2(%) e tyre me shtamë mikrobike. Po ashtu, nga nga totali i 12 mostrave të marra në ambjentet e sallës operatore rezultuan 10 mostra negative dhe 2 mostra me izolim dhe identifikim të mikrobeve patogjene E.Coli dhe Pseudomonas Auregynosa. Ndërsa ekzaminimi i sallës operatore nr. 1 ka nxjerrë prani të E.Colit në sistemin e filtrimit. Në sallën operatore nr. 2, sërish sistemi i filtrimit paraqet prani të një tjetër mikrobi, Staphylococcus Aureus. Në total, në bazë të raportit, ekzaminimet në bllokun operator të spitalit kanë konstatuar:

Ø Nga totali i 40 mostra të testuara rezultojnë 7,5 % e tyre me shtame mikrobike.

Ø Nga totali i 40 mostrave të marra në ambientet e sallës operatore rezultuan 37 mostra negative dhe 3 mostra me izolim dhe identifikim temikrobeve patogjene.

Nga 40 mostra i totalit, 37 prej tyre rezultuan negative = 92 % 

Staphylococcus Aures = 2 shtame mikrobike = 5 % 

E.Coli = 1 shtam mikrobik = 2,5 %, pra:

92 % negativ dhe 7,5 % te kontaminuar

Për pasojë, bazuar në gjetjet e këtij studimi, rekomandohet se pastrimi, dezinfektimi i ambienteve në sallat operatore është hapi i parë duke iu referuar zbatimit në mënyrë rigoroze të të gjithë elementeve të Protokollit për Kontrollin e Parandalimin e Infeksioneve të kujdesit shëndetësor. Ndërsa rezultatet në sallën e gjinekologjisë tregojnë nivel më të lartë kontaminimi. Llampa e sallës operatore rezulton me kontaminim të rëndë, ndërsa kontaminim të nivelit mesatar paraqesin aparati endoskopik, tavolina e medikamenteve dhe maska. Analizat kanë treguar prani të E. Colit në solucionin e shishes së aspiratorit, në dysheme, në solucionin e furçave kirurgjikale dhe në lavaman. Ndërsa prani e bakterit Pseudomonas Auregynosa ka në sistemin e filtrimit dhe në solucionin e furçave. Sistemi i filtrimit rezulton më i kontaminuari edhe në këtë seksion të maternitetit, me prani të stafilokokut. 

Nga 13 mostra të totalit, 3 prej tyre rezultuan negative = 23 %

4 prej tyre rezultuan kontaminim = 30 %

6 rezultuan me izolim dhe identifikim të mikrobeve = 46 %, tëndara si më poshtë:

Staphylococcus Aures = 1 shtam mikrobik = 7,6 %

E.Coli = 3 shtame mikrobike = 23 %,

E.Coli+ Pseudomonas Auregynosa = 2 shtame mikrobike = 15,3%

Në raport rekomandohet:

Të kryhet një pastrim dhe dizinfektim i ambienteve të Gjinekologjisë.

Të pajisen me mekanizmin e vënies së solucioneve dizinfektuese në mur.

Hyrja dhe dalja e personelit shëndetësor të kryhet konformrregullave të bllokut operator.

Të pastrohen filtrat e sistemit të filtrimit.

Të kryhet pastrimi dhe dizinfektimi i dyshemesë me solucionet dizinfektuese përkatëse

Të ndërrohen solucionet dizinfektuese të mbajtjes së furcave të kirurgjisë, pasi bëhen kontaminuese.

Personeli shëndetësor të manipulojë me doreza.

Comments

Submitted by Anonymous (not verified) on

Tani qe shume sherbime neper spitale, shteti (qeveria) ua ka dhene firmave te ndryshme, mos u cudisni kur te kemi edhe koleren! Nje fenomen i vrejtur edhe neper vende te tjera. Dje kishte euronews nje lajm te ketille per nje spital ne qytetin Braga ne Portugali. Skandal!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.