Informaliteti konkurron ekonominë legale

Postuar në 18 Qershor, 2019 12:46

Në një studim të Bankës Botërroe rezulton se rreth afro gjysma e ekonomisë sonë është informale. Në raportin “ Financierët si katalazitorë për rritjen në Ballkanin Perëndimor”, Banka Botërore thotë se 40% e firmave që operojnë në Shqipëri u duhet të konkurrojnë me bizneset jo formale, duke krijuar kosto për ta.

 “Sipas të dhënave të fundit të vrjotimit të klimës së biznesit, konkurrenca me sektorin informal ishte problemi i dytë më i madh në Shqipëri. Më shumë se 40% e kompanive pranonin se konkurronin në një sektor informal. Binzeset e vogla e të mesme e kishin më të vështirë konkurrencën me firmat e paregjistruara se me ndërmarrjet e mëdha”

Banka Botërore shprehet se pikërisht ky lloj mjedisi në ekonomi ka bërë të vështirë financimin nga bankat, ku deri përpara një viti ndërmarrjet dorëzonin dy bilance, ndërsa qeveria u desh të vendosë rregulla në këtë fushë. Edhe njohuritë financiare nënvizon raporti, nga vetë pronarët e ndërmarrjeve janë të ulta.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.