Jo vetëm Shqipëria pa regjistër pronash. Edhe Greqia në proces

Postuar në 16 Mars, 2019 11:11

Shqipëria nuk është i vetmi vend europian me probleme themelore në regjistrimin e pronës. Madje vendi ynë formalisht e ka një regjistër ndërkohë që Greqia ende nuk e disponon. Reuters shkruan se regjistri i pronës në Greqi kompletohet jo më parë se viti 2021 dhe ai ka nisur të përpilohet në vitin 1998 kur në pushtet ishte Kostas Simitis. 

Në Athinë është hapur qendra e parë e madhe për regjistrimin e pronës përmes së cilës do të synohet plotësimi i një baze të dhënash kombëtare. 
Interesant është fakti se afati i plotësimit të regjistrit është dakordësuar me kreditorët që e shohin mungesën e tij si pengesë serioze në aplikimin e politikave fiskale në vend. 

Problemi doli më pah gjatë aplikimit nga Greqia për paketën e shpëtimit në vitin 2010 kur nga kreditorët u kërkua regjistrimi kompjuterizuar i pronës. Vetëm Greqia dhe Shqipëria nuk e kishin një të tillë. 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.