Dy konçesione të reja nga qeveria

Postuar në 20 Qershor, 2018 19:49

Qeveria në mbledhjen e radhës ka dhënë edhe dy konçesione të tjera. Atë për kontrollin periodik të matësve të naftës, benzinës ose gazit ne pompat e karburanteve si dhe ndërtimin e rrugës “Porti i jahteve – Bay-Pass Orikum – Dukat.

Oferta e pakërkuar për kontrollin e matësve të karburanteve është bërë nga kompania “Noa Control”, sh.p.k, e cila ka një bonus prej 10 (dhjetë) për qind të pikëve në garën që pritet të hapet së shpejti. Deri më tani ky shërbim kryhej nga Drejtoria e Metrologjisë, përmes një tarife që i vendosej subjekteve që tregëtojnë naftë dhe gaz.

Edhe shoqërisë “Gjikuria” që ka paraqitur  ofertën e pakërkuar për  ndërtimin sipas partneritetit publik privat të rrugës “Porti i jahteve – bay-pass Orikum – Dukat i është miratuar një bonus prej 6% (gjashtë për qind) të pikëve. Miratimi i dy konçesioneve vjen në një kohë kur qeverisë i është kërkuar në mënyrë ultimative nga Fondi Monetar Ndërkombëtar të ndërpresë praktikën e dhënieve me konçesion të ofertave të pakërkuara.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.