Një mundësi për të kuptuar se çfarë opozite kemi është edhe mungesa e dy ambasadorëve në media

Postuar në 16 Gusht, 2017 08:34

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.