Tarifat e reja të siguracionit të makinave, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare refuzon të japë sqarime

Postuar në 25 Gusht, 2016 17:38

Siguracioni i makinës është rritur me 25 %. Të gjitha kompanitë e sigurimeve ofrojnë të njëjtat çmime, duke mos u lënë mundësi qytetarëve të zgjedhin një çmim konkurrent. Në vëzhgimin e bërë nga Tema Tv, sjellim detajet e tarifave bazuar mbi fuqinë motorike të mjeteve dhe reagimin e qytetarëve, që e konsiderojnë shumë të lartë çmimin, për rrugët që ofron vendi ynë. Ndërkohë Autoriteti i Mbikëqyrjes Finaciare nuk iu përgjigj interesit të Tema TV.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.