Ndryshimet ligjore, shteti shqiptar nuk do të lejojë shitjen e aksioneve apo të licencave konçesionare në fushën e hidrokarbureve

Postuar në 18 Maj, 2016 16:08

Ministria e Energjisë është duke punuar mbi disa ndryshime ligjore që synojnë kufizimin apo heqjen e të drejtës së transferimit të licencave konçesionare ku, apo aksioneve, te të tretë, nisur nga arsyetimi për çështje të sigurisë kombëtare. “Tema Tv” raporton sot se ndryshimet rregullojnë të drejtën e shtetit shqiptar për të ndërhyrë kur “për shkaqe të sigurisë kombëtare mund të mos e miratojë një kalim licence koncesionare”. Kjo nismë pason aktin e kalimit të liçencës së “Bankers Petroleum” drejt një kompanie kineze nëpërmjet blerjes në bursë, apo blerjes së drejtpërdrejtë. Deri më sot shteti shqiptar ka dhënë licenca që janë kritikuar për privilegjet që u japin kompanive, por ky ndryshim mund të sjellë pasoja pasi kufizon të drejtat e kontraktorit për të vepruar i lirë në bursë apo në tregun ndërkombëtar. Nisma po ashtu pasqyron faktin se ndryshimi i kontraktorit në shfrytëzimin e fushës së Marinzës, ka krijuar shqetësime.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.