Pavlefshmëria e thirrjes së referendumit

Postuar në 25 Mars, 2016 11:35

Duke iu referuar nenit 45 dhe 72 të statutit të PS sipas të cilit referendumi zhvillohet me iniciativë të Asamblesë Kombëtare, me vendim të Kongresit të PS dhe me kërkesën e 1/3 të anëtarësisë së partisë, deputetja Mimoza Hafizi kërkon pavlefshmërinë e thirrjes së referendumit për mandatin e kryetarit. Përmes një kërkese drejtuar Komisionit të Garancive Statutore në Partinë Socialiste, Hafizi shpjegon se në rastin e vendimmarrjes së Kongresit për zhvillimin e referendumit në PS, jo vetëm nuk pati ndonjë inicues nga ata që parashikon Statuti i PS, por nisma erdhi nga kërkesa e vetëm një anëtarimsi Edi Rama, ndërsa nuk pati asnjë akt, projektvendim konkret, mbi të cilën Kongresi, delegatët e tij, të mund të diskutonin dhe të vendosin për miratimin ose jo të përmbajtjes së tij. Sipas saj, Kongresi i PS, nuk miratoi ad formulimin e pyetjes specifike të shtruar për referendum, as formën e referendumit dhe as rregullin e pjesëmarrjes.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.