Paradokset e qeverisë. E jep me koncesion dhe investon 20 mln dollarë në Rrugën e Kombit

Postuar në 19 Tetor, 2015 10:17

Ministria e Ekonomisë programon të investojë gjatë dy viteve në vijim të paktën edhe 21 milionë dollarë. Revista “Monitor” shkruan se programi i qeverisë për investime në këtë aks ngjan paradoksal, pasi Ministri i Transporteve ka lajmëruar se, do të firmosë kontratën e koncesionit për këtë rrugë gjatë këtij muaji.

Me firmosjen e kontratës të gjitha detyrimet për investime obligohet ti marrë koncesionari i ri. Sipas kushteve të garës, koncesionari i ardhshëm do të mbledhë dhe do të mbajë të ardhurat nga taksa dhe në këmbim do të ketë përgjegjësinë për të zbatuar dhe financuar përmirësimet e autostradës. Gjithashtu detyrohet të ndërtojë një urë të re mbi lumin Drin në Kukës dhe të zbatojë punimet më urgjente gjeoteknike të stabilizimit.

Rruga Kombit, Durrës-Kukës do të jepet me koncesion kundrejt një tarife pa TVSH jo më pak se 5 euro për automjet.  Përgjegjësitë e koncesionit shtrihen nga Miloti, rreth 60 km në veri lindje të portit të Durrësit në detin Adriatik, deri në Morinë, në kufirin me Kosovën. Objektivi kryesor i këtij koncesioni/PPP për punë dhe shërbime është përmirësimi i autostradës, funksionimi dhe mirëmbajtja efektive e saj. Koncesionari i ardhshëm do të ndërtojë, përmirësojë, operojë dhe mirëmbajë autostradën në bazë të një sërë standardesh të paracaktuara të performancës gjatë koncesionit/PPP 30 vjeçar.

Megjithatë sipas dokumentit zyrtar të investimeve në Ministrisë e Ekonomisë në katër lote të rrugës janë programuar investime për 2015-2017 mbi 2.3 miliardë lekë, ku pjesa më e madhe e investimit është parashikuar të realizohet gatë viteve 2016-2017.

http://www.monitor.al/krahas-koncesionit-qeveria-planifikon-20-mln-usd-i...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.