Hekurudhat Fier-Ballsh dhe Fier-Vlorë jepen me koncesion

Postuar në 15 Tetor, 2015 12:00

Një koncesion i ri është dhënë së fundmi nga qeveria shqiptare. Fjala është për hekurudhën Fier-Ballsh dhe Fier-Vlorë. Synimi i koncesionit është rehabilitimi, operimi dhe transferimi i linjave dhe është fituar nga “ALB-STAR” sh.p.k & “MATRIX KONSTRUKSION”. Vlera e tij është 2.4 miliardë lekë dhe sasia mesatare e transportuar e mallrave / mineraleve për vit kalendarik pritet të jetë 2.5 milionë tonë dhe numri i pasagjerëve 307 mijë në vit/Monitor 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.