Ministria e Arsimit mbyll gjashtë institucione arsimore parauniversitare

Postuar në 24 Shtator, 2015 14:54

Ministria e Arsimit ka urdhëruar së fundmi mbylljen e aktivitete të 6 institucioneve arsimore parauniversitare private. Me një urdhër të datës 1 shtator, ministrja Lindita Nikolla, ka mbyllur aktivitetin e 3 institucioneve në Fier, 1 në Tiraë dhe 2 në Durrës. Institucioneve në fjalë u ngarkohet edhe detyrimi që të “kthejnë pagesat e kryera nga nxënësit për pjesën e papërfunduar të shkollimit, si dhe çdo detyrim tjetër të papërmbushur që mund të kenë ndaj nxënësit”. Nuk bëhet e ditur arsyeja e mbylljes, por urdhri i referohet ligjit nr. 10081,“Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë. 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.